ทีดีอาร์ไอ จัดเสวนาเรื่อง


ทีดีอาร์ไอ จัดเสวนาเรื่อง "ลอยตัวราคาพลังงาน ประเทศไทยจะได้อะไร?"

ทีดีอาร์ไอ จัดเสวนาเรื่อง "ลอยตัวราคาพลังงาน ประเทศไทยจะได้อะไร?" โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานบอร์ดปตท.,ศ.ดร.พลายพล คุ้มทรัพย์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และรศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานได้ฟรี โดยแจ้งชื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่คุณนุชนาถ พุ่มพฤกษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โทร.02-7185460 ต่อ 405 หรือ e-mail : nuch@tdri.or.th ภายในวันที่ 19  กันยายนนี้

Comment : ทีดีอาร์ไอ จัดเสวนาเรื่อง