แหล่งปิโตรเลียมวาสนาในอ่าวไทยพบน้ำมันดิบแล้ว

20/08/2015 | 3979 | Tags : News cate_sub_2_1

แหล่งปิโตรเลียมวาสนาในอ่าวไทยพบน้ำมันดิบแล้ว 

            นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G 10/48 จากการเปิดสัมปทานรอบที่ 19 ( เมื่อปี พ.ศ. 2548 )ได้สำรวจพบน้ำมันดิบแหล่งวาสนาและเริ่มดำเนินการผลิตปิโตรเลียมครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558      จากหลุมแรกในอัตราการผลิตเริ่มต้น 177 บาร์เรลต่อวัน 

          บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดหลุมผลิตให้ได้ 4 หลุม ภายในเดือนสิงหาคม 2558 โดยจะเพิ่มอัตราการผลิตเป็นประมาณ 2,000 บาร์เรลต่อวันและคาดว่ามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบประมาณ 19.5 ล้านบาร์เรล  และสามารถผลิตน้ำมันดิบได้สูงสุดประมาณ 10,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 7 ปี  ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ประมาณปีละ 1,300  ล้านบาทต่อปี

          บริษัท คริส เอ็นเนอร์ยี่ (กัลฟ์ ออฟ ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ ซึ่งได้รับสัมปทาน     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2549  ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะเวลาสำรวจช่วงที่ 3 ปีที่ 3 (8 ธันวาคม 2557- 7 ธันวาคม 2558)และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการปิโตรเลียมอนุมัติพื้นที่ผลิตปิโตรเลียม ในแปลงสำรวจปิโตรเลียมหมายเลข G 10/48 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 รวม 132.2 ตารางกิโลเมตร 

          อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กล่าวย้ำว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตราการทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในกฎหมายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกประการทุกขั้นตอนตั้งแต่การสำรวจจนถึงขั้นตอน     การผลิตในปัจจุบัน 

 ...........................

Comment : แหล่งปิโตรเลียมวาสนาในอ่าวไทยพบน้ำมันดิบแล้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ