ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.20-2 บาทต่อลิตร 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 2.00 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 1.20 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 2 ก.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ดังนี้ ULG = 43.36, GSH95 = 35.95, E20 = 34.84, GSH91 = 35.68, E85 = 32.34, พรีเมี่ยม GSH95 = 41.44, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 45.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.20-2 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ