กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 และได้ประกาศรายชื่อ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. www.erc.or.th   ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 และมีการปิดประกาศ ณ ศาลากลางทุกจังหวัด รวมถึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้สมัคร โดยมีผู้เสนอตัวเข้ารับการสรรหาจากทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 707 คน ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น คพข. จำนวน 662 คน และผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอีกจำนวน 45 คน

ความสำคัญของการดำเนินการสรรหาในครั้งนี้ เพราะ คพข. คือ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตมีหน้าที่สำคัญในการเป็นผู้แทนผู้ใช้พลังงาน และเป็นกลไกสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาการได้รับบริการทางด้านพลังงานให้กับผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ สำหรับกระบวนการสรรหา คพข. ในชุดที่ 4 (วาระปี 2565-2569) เป็นการสรรหา คพข. ชุดใหม่ จำนวน 143 คนทั่วประเทศ ซึ่ง คพข. แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน โดยมาจากผู้แทนของผู้ใช้พลังงานในสัดส่วนของแต่ละจังหวัดในเขต จำนวน 9 คน และผู้ใช้พลังงานที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรภาคเอกชนของแต่ละเขต จำนวน 2 คน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน คพข. ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงภายในปีนี้

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ทาง สำนักงาน กกพ. ขอเชิญชวนผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศที่สนใจรับชมพิธีการจับสลากการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 ณ สำนักงาน กกพ. อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้แทนสักขีพยานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสื่อมวลชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจับสลาก ทั้งนี้ สามารถติดตามพิธีการจับสลากสรรหา คพข. ได้ทางการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. และ Facebook Page : สำนักงาน กกพ. ด้วย 

 "สำหรับกระบวนการจับสลากรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็น คพข. ในครั้งนี้ เริ่มจากขั้นตอนการจับสลากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็น คพข. ตามจำนวน คพข. ในแต่ละจังหวัดจนครบ 77 จังหวัด หลังจากนั้นจะดำเนินการจับสลากรายชื่อบัญชีสำรองของแต่ละจังหวัดต่อไป" นายคมกฤช กล่าวภายหลังการการจับสลากการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4 ทาง สำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อตัวจริงและสำรองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. และหนังสือพิมพ์ต่อไป

Comment : กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติการสรรหา คพข. รุ่นที่ 4
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ