GC เปิดตัวเอ็นวิคโค โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานโลก 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท    พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GC เปิดตัว ENVICCO โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก รีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานระดับโลก แห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งจะช่วย     ลดพลาสติกใช้แล้วในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น

               "GC ในฐานะผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตภาวะโลกร้อน และสร้างสมดุล อย่างยั่งยืน วันนี้ GC มีความภูมิใจที่ ENVICCO พร้อมดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยใช้วัตถุดิบทั้งหมด 100% เป็นพลาสติกใช้แล้วในประเทศ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย เพื่อคืนคุณค่าให้กับพลาสติก      ใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าอีกครั้ง มีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติกใหม่ โรงงานนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะทำให้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ครบสมบูรณ์ และยังช่วยให้เกิดการสร้างงานในชุมชน ตอบโจทย์ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy Model) ของประเทศไทยอีกด้วย"

คุณกุนเทอร์ เลห์เนอร์ ประธาน บริษัท แอลพลา จำกัด (ALPLA) กล่าวว่า "ENVICCO เป็นโรงงานที่สร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก GC โดยโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งนี้ นับเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจรีไซเคิลของ  ALPLA ในทวีปเอเชีย"

ENVICCO เป็นโรงงานมาตรฐานระดับโลก ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับ Food Grade ที่ผ่านการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐ (U.S. Food and Drug Administration :           US FDA) แห่งแรกในประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป ผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงมีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัย และมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ดำเนินการภายใต้ บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO Limited) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง GC และ ALPLA ผู้นำระดับโลกในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล โดยทั้ง 2  บริษัทฯ มีความตั้งใจร่วมกันที่จะรักษาคุณค่าของพลาสติกไว้ให้มากที่สุด

โรงงานนี้มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติก ชนิด rPET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และ เม็ดพลาสติก ชนิด rHDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี การดำเนินการของ ENVICCO จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทย ได้ถึง 60,000 ตัน/ปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือ ปลูกต้นไม้ใหญ่กว่า 8.32 ล้านต้น

นอกจากนี้ GC ยังร่วมกับหลากหลายพันธมิตร มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โครงการ ThinkCycle Bank โครงการ PPP Rayong เป็นต้น และได้ริเริ่ม YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การรวบรวมและคัดแยกพลาสติกใช้แล้ว การขนส่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยพลาสติกใช้แล้วเข้าสู่โรงงาน ENVICCO ด้วย เพื่อชุบชีวิตเพิ่มมูลค่าให้พลาสติกใช้แล้ว จนได้กลับมาเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์  ตอบสนองการดำเนินชีวิตของผู้คนและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกระดับ สู่การขยายผลสู่วงกว้างได้อย่างไม่สิ้นสุด สนับสนุนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เพื่อให้เราสามารถส่งต่อโลกที่น่าอยู่ใบนี้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วยความภาคภูมิใจ "Together to Net Zero"

Comment : GC เปิดตัวเอ็นวิคโค โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ระดับ Food Grade มาตรฐานโลก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ