กลุ่มเชฟรอนฯ ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย 

บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ยื่นข้อเสนอประมูลขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 อย่างเป็นทางการ

อนาคตของพลังงานไทยที่มั่นคง จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน และความเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของภาคพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน – รวมไปถึงวิถีทางในการที่เราจะพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำร่วมกันในอนาคต

ข้อเสนอของเราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความรู้ความเข้าใจในสภาพทางธรณีวิทยาของอ่าวไทย ที่สั่งสมจากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ความสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานทั่วโลก ตลอดจนจุดแข็งจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งติดตั้งของแหล่งผลิตอื่นๆ ที่เชฟรอนเป็นผู้ดำเนินงานในอ่าวไทย อันจะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถจัดหาพลังงานให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และสะอาดยิ่งขึ้น

เราหวังว่าจะได้รับโอกาสให้ร่วมมือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในการพัฒนาปิโตรเลียมจากแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 เพื่อเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในวันนี้ และทำงานร่วมกัน เพื่อหาทางออกด้านพลังงานในวันข้างหน้า ไปพร้อมๆ กับการที่เรามุ่งขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

Comment : กลุ่มเชฟรอนฯ ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ