กกพ.ลดค่าเอฟทีแค่3.23 สต.ต่อหน่วย จากบาทอ่อนค่าแรง

26/08/2015 | 1236 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.ลดค่าเอฟทีแค่3.23 สต.ต่อหน่วย จากบาทอ่อนค่าแรง 

    นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ เปิดเผยค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) ประจำงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. 2558 ว่า เรกูเลเตอร์ประกาศปรับลดค่าเอฟทีลง 3.23 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าเอฟทีงวด ก.ย.-ธ.ค. 2558 อยู่ที่ 46.38 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งลดลงจากงวดที่ผ่านมา(พ.ค.-ส.ค.2558) ที่เรียกเก็บอยู่ 49.61 สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าบ้านเรือนเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่  3.73 บาทต่อหน่วย 

อย่างไรก็ตามการปรับค่าเอฟทีลงดังกล่าวถือว่า ปรับลดน้อยกว่าที่เคยระบุไว้ว่าจะปรับลดลง 9.35  สตางค์ต่อหน่วย ทั้งนี้เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่าลงจากที่คาดการณ์ไว้ในช่วงงวดก่อน(พ.ค.-ส.ค.) ถึง 1.4 บาทต่อเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 34.45 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้ราคาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับประเทศไทยประสบภัยแล้งเป็นเวลานาน ส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำได้ต่ำกว่าแผนที่วางไว้ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าเอฟทีลดลงแค่ 3.23 สตางค์ต่อหน่วย 

      ทั้งนี้เรกูเลเตอร์จะเปิดรับฟังความเห็นในอัตราค่าเอฟทีดังกล่าวผ่าน www.erc.or.th ตั้งแต่วันที่      26 ส.ค. -1ก.ย. 2558 เพื่อนำมาพิจารณาและให้การไฟฟ้าเรียกเก็บตามอัตราดังกล่าวต่อไป 

..................

Comment : กกพ.ลดค่าเอฟทีแค่3.23 สต.ต่อหน่วย จากบาทอ่อนค่าแรง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ