กลุ่ม ปตท.แสดงพันธสัญญากำกับกิจการที่ดี

27/08/2015 | 1827 | Tags : Event cate_sub_3_1

กลุ่ม ปตท.แสดงพันธสัญญากำกับกิจการที่ดี

 


        นายเทวินทร์ วงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานในพิธีแสดงพันธสัญญาร่วมกันระหว่าง บริษัทในกลุ่ม ปตท.ในการพัฒนาการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของกลุ่ม ปตท. ซึ่งในปีนี้จัดงานแนวคิด "PTT Group CG DAY 2015 : Shade of Sharing ? Passing the Power Forward ร่วมส่งต่อพลังความดี ยิ่งดี ยิ่งให้ ยิ่งยั่งยืนเพื่อให้บุคลากรของกลุ่ม ปตท. ทุกคนร่วมกันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายในการส่งต่อพลังความดีไปยังทุกภาคส่วน

          ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมกันรณรงค์และผลักดันการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล โดยในวันที่ 6 กันยายนนี้ กลุ่ม ปตท. เตรียมจัดงานต่อต้านคอรัปชั่นปี 2558 ที่เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อแสดงพลังงานของกลุ่ม ปตท. เพราะเชื่อว่าองค์กรจะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

.................

Comment : กลุ่ม ปตท.แสดงพันธสัญญากำกับกิจการที่ดี