โครงการหลวง - ปตท. ลงรากตั้งต้น กาแฟระบบอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า

27/08/2015 | 2001 | Tags : Event cate_sub_3_1

โครงการหลวง - ปตท. ลงรากตั้งต้น กาแฟระบบอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า

    

   หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธาน ในงาน"ปลูกกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือของ มูลนิธิโครงการหลวง และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ บ้านป่ากล้วย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ นายชวลิต พันธ์ทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำร่องการปลูกกาแฟมาตรฐานตามหลักการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำผลผลิตกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้ามาตรฐาน GAP สู่คอกาแฟผ่านร้านคาเฟ่อเมซอน โดยส่งเสริมวิถีธรรมชาติ ด้วยการปลูกกาแฟควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสนับสนุนอาชีพเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

---------------------------------------------


Comment : โครงการหลวง - ปตท. ลงรากตั้งต้น กาแฟระบบอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ