รมว.อนันตพร เล็งคัดปลัดพลังงาน2-3คนจากในและนอกกระทรวง

29/08/2015 | 2397 | Tags : News cate_sub_2_1

รมว.อนันตพร เล็งคัดปลัดพลังงาน2-3คนจากในและนอกกระทรวง   

        

            พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้ผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ว่า การคัดเลือกผู้ที่จะมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานแทน นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงงานที่จะเกษียณราชการในเดือน ต.ค. 2558 นั้น ขณะนี้ได้คัดเลือกไว้แล้ว 2-3 คน ซึ่งเป็นทั้งคนในและคนนอกกระทรวงพลังงาน 

            แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สำหรับกระแสข่าวรายชื่อผู้ที่จะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่ นายสมนึก บำรุงสาลี ผู้ตรวจราชการประจำกระทรวงพลังงาน และนายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งทั้ง 2 คนเหลืออายุราชการอีก 1 ปี ส่วนคนนอกที่มีรายชื่อเข้าชิงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานนั้น เป็นผู้ที่มีตำแหน่งอยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

            นอกจากนี้กระทรวงพลังงานเตรียมปิดโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน(โซล่าร์ฟาร์ม) ที่ยังค้างอยู่ในอดีตให้เสร็จภายในสิ้นปี 2558 นี้ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการโซล่าร์ฟาร์มต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ(ซีโอดี)ภายในเดือนธ.ค. 2558 นี้เท่านั้น หากไม่ทันเวลาจะตัดสิทธิ์ทันที 

            ส่วนผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถซีโอดีได้ทันจะต้องแจ้งกับกระทรวงโดยเร็ว หากไปแจ้งใกล้สิ้นปี 2558 จะไม่รับพิจารณาเพราะเห็นว่าไม่มีความตั้งใจผลิตไฟฟ้าจริง โดยโซล่าร์ฟาร์มค้างท่อนั้นมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ แต่ได้ดำเนินการให้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 148 โครงการ กำลังการผลิตประมาณ 843.95 เมกะวัตต์

            สำหรับการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มในส่วนของราชการและสหกรณ์การเกษตร 800 เมกะวัตต์นั้น กระทรวงพลังงานจะดำเนินนโยบายดังกล่าวต่อไปให้แล้วเสร็จ จากนั้นจะไม่เร่งรัดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ เพื่อรอต้นทุนแผงโซล่าร์ให้ถูกลงอีก ซึ่งระหว่างนี้กระทรวงพลังงานจะหันไปส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ชีวมวลและขยะ ให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น  

            ส่วนการส่งเสริมพลังงานทดแทนนั้น จะยังคงเดินตามแผนที่ผู้บริหารกระทรวงพลังงานได้วางเอาไว้ ซึ่งเป็นแผนที่ชัดเจนแล้ว และคงต้องปฏิบัติให้ได้ตามแผนต่อไป 

            นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า  ได้รายงานการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 หรือ เออีดีพี 2015 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 21 ปีของประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศด้วยราคาที่ประชาชนยอมรับและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยแผนดังกล่าวจะเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในเดือนก.ย. 2558

.................................

Comment : รมว.อนันตพร เล็งคัดปลัดพลังงาน2-3คนจากในและนอกกระทรวง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ