ครม.ย้าย อารีพงศ์ กลับปลัดกระทรวงพลังงาน

01/09/2015 | 2712 | Tags : News cate_sub_2_1

ครม.ย้าย อารีพงศ์ กลับปลัดกระทรวงพลังงาน

วันนี้(1 ก.ย. 2558 )คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติโยกย้าย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กลับมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานอีกครั้ง โดยจะมาดำรงตำแหน่งแทนนายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ต.ค. 2558 นี้

อย่างไรก็ตามการก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า การที่นายอารีพงศ์ ถูกโยกย้ายจากปลัดกระทรวงพลังงาน ไปเป็นเลขาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558 และถูกย้ายไปเป็นปลัดการท่องเที่ยวฯ เพื่อหลีกทางให้นายคุรุจิต ขึ้นเป็นปลัดก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติการรับราชการ เนื่องจากนายคุรุจิตเป็นลูกหม้อกระทรวงพลังงานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา

ดังนั้นเมื่อนายคุรุจิต เกษียณจึงโยกย้ายนายอารีพงศ์กลับมาดูแลงานด้านพลังงานต่อ เพราะที่ผ่านมานายอารีพงศ์ได้วางโครงสร้างด้านไฟฟ้าเอาไว้ โดยกำหนดไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว 21 ปี พ.ศ. 2558-2579 หรือ พีดีพี 2015 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบโครงการดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้นายอารีพงศ์ยังมุ่งเน้นเรื่องพลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก  โดยกำหนดเป็นแผนด้านประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนระยะยาวไว้ด้วย  ซึ่งแผนพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนเตรียมจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเดือน ก.ย. 2558 นี้

ฉะนั้นการที่นายอารีพงศ์กลับมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานอีกครั้งจะสามารถช่วยรัฐบาลวางโครงสร้างพลังงานระยะยาวให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น

................................

Comment : ครม.ย้าย อารีพงศ์ กลับปลัดกระทรวงพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ