ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ลดลง 0.10-0.30 บาทต่อลิตร 

 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ลดลง 0.30 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.10 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 28 ต.ค. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

 โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 42.76, GSH95 = 35.35, E20 = 34.24, GSH91 = 35.08, E85 = 32.84, พรีเมี่ยม GSH95 = 40.84, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครComment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ลดลง 0.10-0.30 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ