รมว.พลังงาน สั่ง กฟผ. จัดข้อมูลชี้แจงผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน

08/09/2015 | 2061 | Tags : News cate_sub_2_1

รมว.พลังงาน สั่ง กฟผ. จัดข้อมูลชี้แจงผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน

     พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังรับทราบการยื่นหนังสือจากเครือข่ายประชาชนให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาว่า ได้สั่งการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ไปจัดทำข้อมูลด้านไฟฟ้าให้ชัดเจนว่ามีกำลังผลิตหลัก ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เท่าไรและนำเข้าจากต่างประเทศเท่าไหร่ เพื่อนำมาชี้แจงให้ประชาชนที่คัดค้านได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากผู้คัดค้านเข้าใจว่าปริมาณไฟฟ้าไทยมีสูงเกินความจำเป็น 
     นอกจากนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าไทยมีความจำอย่างไรที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยปัจจุบันพบว่าไทยยังใช้ถ่านหินน้อยเพียงแค่ 20% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเป็นของตัวเอง ยังผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินถึง 40-50% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ดังนั้นไทยยังสามารถผลิตถ่านหินได้อีกมาก 
     สำหรับการเตรียมพร้อมแก้ปัญหาสายส่งไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอนั้น กฟผ.ยังอยู่ระหว่างการลงทุนสร้างสายส่งเพิ่ม  คาดว่าอีก 6 ปี จากนี้ สายส่งจะเพียงพอรองรับไฟฟ้าทั้งพลังงานหลักและพลังงานทดแทน
     นายอิสดาเรส หะยีเด รองนายกเทศมนตรี ต.เทพา จ.สงขลา เป็นแกนนำเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว21 ปี พ.ศ. 2558-2579 หรือ  พีดีพี  2015 นำชาวบ้านกว่า 20 คน เข้ายื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เนื่องจากการรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นมี่ไม่ทั่วถึง พร้อมกันนี้ให้ยกเลิกแผนพีดีพี2015 เนื่องจากสำรองไฟฟ้าสูงเกิน15% และยังมีแผนผลิตไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต จึงเป็นภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพง ทั้งนี้ต้องการให้ยกเลิกแผนดังกล่าวและจัดทำใหม่โดยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
   อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานได้ส่งนายธนธัช จังพานิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ และนายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ มารับหนังสือเพื่อนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไป
...................
Comment : รมว.พลังงาน สั่ง กฟผ. จัดข้อมูลชี้แจงผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ