เริ่มปรับขึ้นเอ็นจีวี 50 สต.ต่อ กก. ลดแอลพีจี 10 บาทต่อถัง วันนี้

08/09/2015 | 1604 | Tags : News cate_sub_2_1

เริ่มปรับขึ้นเอ็นจีวี 50 สต.ต่อ กก. ลดแอลพีจี 10 บาทต่อถัง วันนี้

   พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง.) ว่า  ที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ 13.50 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงที่จะเกิดขึ้นในเดือน ต.ค. 2558 ที่ 14.50-14.60 บาทต่อกิโลกรัม  อย่างไรก็ตามยังคงราคาเอ็นจีวีสำหรับรถโดยสารสาธารณะไว้ที่ 10 บาทต่อกิโลกรัม ตามเดิม เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบมากเกินไป 
      นอกจากนี้ที่ประชุมกบง.ยังมีมติปรับลดราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ประจำเดือน ก.ย. 2558 ลง 67 สตางค์ต่อกิโลกรัม หรือลดลง 10 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มาจำหน่ายที่ราคา 22.29 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาเดิม 22.96 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้เนื่องจากแอลพีจีตลาดโลกปรับลดลงเหลือ 327 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากเดิมอยู่ที่ 379 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
       นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติปรับลดราคาแก๊ซโซฮอล์ 95 ลง 40 สตางค์ต่อลิตร มาอยู่ที่  26.30 บาทต่อลิตร  จากราคาเดิม 26.70 บาทต่อลิตร โดยใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวกำหนดราคา ด้วยการปรับลดเงินส่งเข้ากองทุนฯ เหลือ 5 สตางค์ต่อลิตร จากเดิมเก็บอยู่ที่ 45 สตางค์ต่อลิตร  ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 91 เก็บเงินเข้ากองทุนฯเพิ่มเป็น 0.005 บาทต่อลิตร จากเดิมชดเชย 0.05 บาทต่อลิตร ดังนั้นส่งผลให้ราคาโซฮอล์95 และ 91 ต่างกันเพียง 42 สตางค์ต่อลิตร โดยโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 26.30 บาทต่อลิตร และโซฮอล์91 อยู่ที่  25.88 บาทต่อลิตร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายลดชนิดน้ำมันลงโดยใช้กลไกราคาเป็นตัวจูงใจผู้ใช้ให้เลิกใช้โซฮอล์ 91 ในอนาคต 
         อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนราคาก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวีและแก๊สโซฮอล์ดังกล่าวจะมีผล วันที่8 ก.ย. 2558 เป็นต้นไป
     พร้อมกันนี้กบง.ได้เห็นชอบโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้ดำเนินโครงการ ลงทุนในระยะที่2 ขยายท่อส่งก๊าซฯ 2 โครงการ วงเงินรวม 110,000 ล้านบาท ได้แก่ 1.ระบบท่อส่งก๊าซฯ บนบกเส้นที่5 จากระยอง ไทรน้อย ไปโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ พระนครใต้ และ 2. ระบบท่อส่งก๊าซบนบกจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ จาก ราชบุรี ไปวังน้อยที่6 และไปจังหวัดราชบุรี  แต่ให้ปรับขนาดท่อลงจาก 48 นิ้ว เป็น 42 นิ้ว นอกจากนี้เห็นชอบกรอบลงทุนในระยะที่3 มูลค่า 12,000 ล้านบาท สร้างสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯระบบท่อส่งก๊าซฯราชบุรีไปวังน้อย และสถานีเพิ่มความดันก๊าซฯกลางทางบนระบบท่อก๊าซฯ บนบกเส้นที่5 โดยมอบหมายให้  ปตท.เป็นผู้ดำเนินการ
    นอกจากนี้เห็นชอบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดหา นำเข้าก๊าซฯเหลว วงเงิน 65,000 ล้านบาท เพื่อสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) แห่งใหม่ จ.ระยอง และคลังแอลเอ็นจีลอยน้ำ ในพื้นที่อ.จะนะ จ.สงขลา 
.......................
       
Comment : เริ่มปรับขึ้นเอ็นจีวี 50 สต.ต่อ กก. ลดแอลพีจี 10 บาทต่อถัง วันนี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ