GC นำ YOU เทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน APEC 2022 

ดร.คงกระพัน  อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที  โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ BCG ในการประชุม APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) 2022  โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน ความร่วมมือในด้านมิติสังคมและการพัฒนาในด้านต่างๆ ในโอกาสนี้  นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของ GC  ที่จัดแสดงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG  (Bio-Circular-Green) ของประเทศ  ด้วยแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นอกจากนี้ GC  ยังได้นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม มาบริหารจัดการขยะพลาสติกภายในงาน APEC 2022 จากจุดรับขยะภายใต้โครงการ แยก แลก ยิ้ม ของ OR  เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสม และยังร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ APEC Future Food for Sustainability  เพื่อค้นหา 21 ทีมตัวแทนประเทศไทยสร้างสรรค์เมนูอาหารอนาคตโชว์ศักยภาพ Soft Power ครัวไทยครัวโลก สู่สายตา 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า "GC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับผู้นำประเทศในการประชุม APEC 2022 ซึ่งเป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีในการนำเสนอการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ คือ โมเดลเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดย GC นั้นได้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง BCG อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้ลงลึกไปถึงฐานราก สร้างความมั่นคงและยั่งยืน ตัวอย่างโครงการของ GC ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพได้แก่ โรงงานพลาสติกชีวภาพ PLA ภายใต้แบรนด์ Ingeo ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าวจะช่วยสร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งและอีกกว่า 200 ตำแหน่ง สำหรับการดำเนินการผลิตในโรงงาน เมื่อโรงงานเดินสายการผลิตอย่างเต็มกำลัง และจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรในพื้นที่กว่า 180 ล้านบาท ในส่วนของเศรษฐกิจหมุนเวียน GC ได้นำหลักการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดย  YOUเทิร์น  แพลตฟอร์ม เริ่มตั้งแต่จุดรับขยะ (Drop Point) และนำขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิล (Recycle) และนำมาทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (Upcycling)

ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้  GC ได้เปิดดำเนินการโรงงานรีไซเคิลคุณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ 60,000 ตันต่อปี ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่าประมาณ 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น

นอกจากนี้ยังได้นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม มาบริหารจัดการขยะพลาสติกใช้แล้วภายในงาน APEC  2022 จากจุดรับขยะภายใต้โครงการ แยก แลก ยิ้ม ของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบอย่างเหมาะสมตามแนวทางของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS8001:2017)  ช่วยสนับสนุนให้การประชุมครั้งนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สอดคล้องกับเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของ GC ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

GC เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ BCG ในการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อต้อนรับผู้นำจาก 21 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ผู้แทนระดับสูงและคณะทำงานของเขตเศรษฐกิจ ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการผลักดัน BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน

การจัดแสดงนิทรรศการ BCG ของ GC ประกอบด้วยการพัฒนาและปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี                            ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO)  ภายในปี พ.ศ. 2593 สอดคล้องกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีไฮไลท์ ที่สำคัญ  อาทิ บ้าน Upcycling จำลอง ที่องค์ประกอบของบ้านล้วนทำมาจากวัสดุที่ผ่านกระบวนการ Upcycling อาทิ อิฐก่อผนัง หลังคา  แผ่นกั้นห้อง  แผงอะคูสติกดูดซับเสียง เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงของใช้และของประดับตกแต่ง เป็นต้น การจัดแสดงนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ พลาสติกวิศวกรรมขั้นสูง รวมถึงผลิตภัณฑ์ปล่อยสารระเหยต่ำ  นอกจากนั้น ยังนำเครื่อง "Trashpresso" โรงงานรีไซเคิลขยะพลาสติกเคลื่อนที่แบบครบวงจรเครื่องแรกของประเทศที่ให้ผู้เข้าชมสามารถเปิดประสบการณ์อัพไซคลิงด้วยการเปลี่ยนฝาขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มในเวลาเพียง 5 นาที

นอกจากนี้  GC ยังได้ร่วมสนับสนุน การจัดโครงการ APEC Future Food for Sustainability เพื่อค้นหา 21 ทีมตัวแทนประเทศไทย ในการนำเสนอเมนูอาหารอนาคต "จานนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม – Plate to Planet" ที่สร้างประโยชน์ต่อสุขภาพ ดีต่อใจ และดีต่อโลก ภายใต้แนวคิด BCG โชว์ศักยภาพ Soft Power ไทย ในการเป็นครัวของโลกที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สู่สายตา 21 ผู้นำเขตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ GC ได้ให้การสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อม GC Compostable ที่สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติ และเสื้อ Upcycling จากขวดพลาสติกใช้แล้ว ให้กับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อทำให้เมนูแห่งอนาคตทุกจานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

Comment : GC นำ YOU เทิร์น แพลตฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน APEC 2022