ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.10-0.30 บาทต่อลิตร

16/11/2022 | 102 | Tags : น้ำมันลง


 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.10 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 17 พ.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ดังนี้ ULG = 43.26, GSH95 = 35.85, E20 = 34.74, GSH91 = 35.58, E85 = 33.74, พรีเมี่ยม GSH95 = 41.34, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.10-0.30 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ