ปตท.สผ.รายงานการเจรจาไกล่เกลี่ยภายใต้การดำเนินคดีแบบกลุ่มจากเหตุการณ์มอนทารากับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในอินโดนีเซีย 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า จากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้อง บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอนทาราที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2552โดยศาลฯ มีค าพิพากษาในวันที่ 19 มีนาคม และ 25 ตุลาคม 2564 รวมถึงมีคำสั่งในประเด็นคดี (Final Orders) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564และ PTTEP AAA ได้ใช้สิทธิยื่นขออุทธรณ์ในคดีดังกล่าวต่อศาลสหพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น

ปตท.สผ. ได้รับแจ้งว่า PTTEP AAA ได้เข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยกับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่าย ตามคำสั่งศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นขั้นตอนตามปกติของกฎหมายประเทศออสเตรเลียและได้บรรลุข้อตกลงในหลักการ โดย PTTEP AAA จะชำระเงินจำนวน 192.5 ล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือเทียบเท่าประมาณ 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) เพื่อระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มทั้งหมด (รวมถึงการอุทธรณ์) กับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงในหลักการเพื่อระงับการดำเนินคดีแบบกลุ่มนี้ไม่ถือเป็นการรับผิดของ PTTEP AAA โดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้เนื่องจากข้อตกลงในหลักการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสหพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย

Comment : ปตท.สผ.รายงานการเจรจาไกล่เกลี่ยภายใต้การดำเนินคดีแบบกลุ่มจากเหตุการณ์มอนทารากับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในอินโดนีเซีย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ