CV ลงนาม "วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล" เสริมความมั่นคงด้านแหล่งวัตถุดิบขยะอุตสาหกรรม 

               นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV และ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ (ที่ 2 จากขวา) บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม ระหว่างบริษัท โคลเวอร์ กรีน 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CV และบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยความร่วมมือครั้งนี้จะนำเอาขยะอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อสร้างเสริมความมั่นคงในด้านแหล่งวัตถุดิบขยะอุตสาหกรรมของ โรงไฟฟ้าขยะในปัจจุบันและอนาคตไม่น้อยกว่า 7,500 ตันต่อเดือน พร้อมกันนี้ ถือเป็นการสำรองสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะใหม่ที่จะเตรียมยื่นประมูลในอนาคตอีกด้วย

Comment : CV ลงนาม "วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล" เสริมความมั่นคงด้านแหล่งวัตถุดิบขยะอุตสาหกรรม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ