ซีอีโอใหม่ เตรียมนำปตท.เข้าพ.ร.บแข่งขันการค้าจ่อเลิกหนุนเอ็นจีวี

10/09/2015 | 1614 | Tags : News cate_sub_2_1

ซีอีโอใหม่ เตรียมนำปตท.เข้าพ.ร.บแข่งขันการค้าจ่อเลิกหนุนเอ็นจีวี


           นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ปตท.เตรียมเข้าสู่กฎหมาย พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ดังนั้นหากเข้าสู่กฎหมายดังกล่าวแล้ว ปตท.จะไม่สามารถนำเงินมาพยุงราคาพลังงาน โดยเฉพาะเอ็นจีวีได้อีก เพราะจะทำให้เกิดการฟ้องร้องจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ว่า ขายต่ำกว่าต้นทุนและแย่งชิงลูกค้า

            ดังนั้นจึงได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้เตรียมใช้เงินกองทุนของภาครัฐมานำเนินการพยุงราคาเอ็นจีวีให้กับผู้มีรายได้น้อยหรือรถสาธารณะต่อไป หรือต้องปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีสำหรับรถทุกชนิดให้สะท้อนต้นทุนราคาที่แท้จริง เพี่อรัฐจะไม่ต้องมาพยุงราคาอีก โดยขณะนี้ ปตท. ยังอยู่ระหว่างกระบวนการเตรียมเข้าสู่กฎหมาย พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเสร็จเมื่อใด 

            นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นซีอีโอคนใหม่ของ ปตท. จึงมีแนวทางปรับแผนการลงทุนในอนาคตใหม่ ทั้งแผนระยะยาว 20 ปี รวมถึงระยะกลาง 5 ปีและระยะสั้น 1 ปี รวมทั้งมอบหมายให้บริษัทในเครือทบทวนแผนการลงทุนใหม่ และเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการ(บอร์ด) ปตท.ภายในเดือนนี้  

อย่างไรก็ตามการที่ราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้บริษัทในเครือทบทวนลดการลงทุนที่ไม่จำเป็น หรือเรียกว่า รีดไขมันออก ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้ลงทุนในธุรกิจที่มีผู้ประกอบการขายทิ้งในราคาถูกด้วย ซึ่งให้พิจารณาอย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ได้สั่งปรับแผนระยะสั้น 1 ปี โดยไม่เน้นคาดการณ์ราคาน้ำมัน แต่จะจัดทำสถานการณ์ไว้หลายแนวทาง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

-------------------------     

Comment : ซีอีโอใหม่ เตรียมนำปตท.เข้าพ.ร.บแข่งขันการค้าจ่อเลิกหนุนเอ็นจีวี