กพช.เปิดโต๊ะอนุมัติ3แผนพลังงาน 17 ก.ย.นี้

14/09/2015 | 1752 | Tags : News cate_sub_2_1

กพช.เปิดโต๊ะอนุมัติ3แผนพลังงาน 17 ก.ย.นี้

        แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่  17 ก.ย. 2558 นี้ โดยในการประชุมจะมีการนำเสนอ 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. แผนแม่บทน้ำมันระยะยาวของประเทศ 21 ปี (พ.ศ. 2558-2579) 2. แผนแม่บทก๊าซระยะยาวของประเทศ (พ.ศ.2558-2579) และ 3. แผนพลังานทดทแนและพลังงานทางเลือก(เออีดีพี) โดยแผนดังกล่าวจะมีผลต่อการผลิตและใช้พลังงานของประเทศอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนในอนาคต

     สำหรับแผนแม่บทน้ำมันนั้น นอกจากจะมุ่งเน้นการจัดหาน้ำมันในเพียงพอต่อความต้องการใช้ระยะยาวแล้ว ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเอทานอลและไบโอดีเซลด้วย นอกจากนี้พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังเห็นควรให้ลดชนิดน้ำมันลง จากปัจจุบันที่มีจำหน่ายอยู่ถึง 6 ชนิดผลิภัณฑ์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสับสนและยังเป็นภาระต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการด้วย
      ดังนั้นจึงเตรียมลดชนิดน้ำมันลง โดยจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลงเป็นอันดับแรก ด้วยการใช้กลไกราคาเป็นตัวกำหนด ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลื 91 ต่างกับแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่เกิน 25-30 สตางค์ต่อลิตร โดยขณะนี้ได้ปรับลดส่วนต่างไปหนึ่งรอบแล้ว โดยปัจจุบันแก๊สโซฮอล์ 95 ยังสูงกว่าแก๊สโซฮอล์ 91 อยู่เพียง  42 สตางค์ต่อลิตร ซึ่งการที่ราคาต่างกันน้อยทำให้ผู้บริโภคบางส่วนจะหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ 95 แทนเนื่องจากมีค่าออกเทนที่สูงกว่า และบางส่วนหันไปใช้แก๊สโซฮอล์ อี 20 มากขึ้นด้วย 
     พร้อมกันนี้ในแผนน้ำมันดังกล่าว ยังพยายามให้ราคาน้ำมันและก๊าซสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ลดการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอุดหนุน(ซับซีดี้)ราคาพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี)ในภาคขนส่ง ซึ่งในการประชุม กพช.ครั้งนี้จะนำเสนอให้จัดเก็บภาษีแอลพีจีภาคขนส่งด้วย โดยให้ใกล้เคียงกับภาษีน้ำมันที่ปัจจุบันเก็บอยู่ 4-5 บาทต่อลิตร ขณะที่แอลพีจีเก็บอยู่เพียง 1.17 บาทต่อลิตรเท่านั้น   
      แหล่งข่าวพลังงาน กล่าวด้วยว่า สำหรับแผนแม่บทก๊าซนั้น จะมุ่งเน้นการจัดหาก๊าซให้เพียงพอในระยะ 21 ปี ทั้งนี้จะต้องดำเนินการผลิตปิโตรเลียมให้ได้ต่อเนื่องสำหรับแหล่งปิโตรเลียมเดิมที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2565-2566 และต้องจัดให้มีการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ รวมทั้งจัดหาก๊าซในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอ และจะต้องมีการสร้างท่อน้ำมันและท่อก๊าซฯ ในประเทศต่อไปด้วย ส่วนก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) ก็ต้องเปลี่ยนไปมุ่งเน้นให้รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่หันมาใช้เอ็นจีวีตามแนวท่อเป็นหลักต่อไป 
      สำหรับแผนเออีดีพีของประเทศนั้น จะกำหนดให้เพิ่มเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ของพลังงานทั้งหมด ในระยะเวลา 21 ปี (พ.ศ.2558-2579) จากเดิมกำหนดไว้แค่ 25% ภายใน 10 ปี 2554-2564  โดยแผนทั้งหมดนี้จะนำเสนออย่างละเอียดให้ กพช.พิจารณาในวันที่ 17 ก.ย. 2558 นี้
.......................
Comment : กพช.เปิดโต๊ะอนุมัติ3แผนพลังงาน 17 ก.ย.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ