GPSC คว้า 4 รางวัล Asian Excellence Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 


 นายวรวัฒน์  พิทยศิริ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ GPSC ได้รับรางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย หรือ 12 th Asian Excellence Awards 2022 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ เป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ สามารถคว้ารางวัลได้ถึง 4  รางวัล สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจขององค์กร  สู่การเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมพลังงาน ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินงานของบรรษัทภิบาล ด้วยวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมพลังงานมาสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความมมั่นคงให้กับระบบพลังงานของประเทศ

 สำหรับ 4 รางวัลที่ GPSC ได้รับ ประกอบด้วย 1. รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CEO มอบให้แก่ นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  2. รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CFO  มอบให้แก่ นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 3. รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย หรือ Asia’s Best CSR และ 4. รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม หรือ Best Investor Relations Company (Thailand)

 ทั้งนี้ รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินชั้นนำของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีในระดับสากล

Comment : GPSC คว้า 4 รางวัล Asian Excellence Awards 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ