ปตท.นำทัพบริษัทไทยติดโผดัชนีความยั่งยืน DJSI 4 ปีซ้อน

14/09/2015 | 1837 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.นำทัพบริษัทไทยติดโผดัชนีความยั่งยืน DJSI 4 ปีซ้อน

            นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับการคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือDow Jones Sustainability Index (DJSI)  อย่างต่อเนื่อง โดยในการประกาศรายชื่อล่าสุดประจำปี 2015นั้นนับเป็นการติดโผดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์  ติดต่อกันถึง 4ปีซ้อน

           

            ทั้งนี้ ท่ามกลางปัญหาและปัจจัยเชิงลบจากทั้งภายในและภายนอกตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา  การติดอันดับในดัชนีความยั่งยืน DJSI อย่างต่อเนื่องนั้นไม่เพียงแสดงให้นักลงทุนต่างชาติเห็นถึงศักยภาพการบริหารและการดำเนินธุรกิจของ ปตท.หากแต่ยังเป็นการสะท้อนให้เวทีโลกเห็นถึงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทคนไทยที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศให้มีความแข็งแกร่ง  ยั่งยืน และพร้อมที่จะกลับมาเติบโตได้อย่างมั่นคง โดยเห็นได้ว่า นอกจากผลงานการติดอันดับของ ปตท.แล้วก็ยังมีบริษัทไทยอื่นที่ได้รับคัดเลือกให้ติดอยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสถาบันผู้ทำการประเมิน "RobecoSAM"ได้ประเมินให้ผ่านการเป็นสมาชิก DJSI ครบทุกบริษัท


             นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  DJSI คือ การจัดอันดับความยั่งยืนทางธุรกิจระดับโลกที่ไม่ได้คำนึงถึงเพียงแนวทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมองครอบคลุมไปยังเรื่องของสังคม และสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยกองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้ดัชนี DJSI เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาการลงทุนกับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ เพราะมั่นใจได้ว่าบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน โดยดัชนี DJSI สามารถชี้วัดการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านการดำเนินธุรกิจ ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงเปรียบเทียบระหว่างบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก

            

           อย่างไรก็ตามการที่ กลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิกใน DJSI ได้รับการยกย่องในเวทีระดับโลกนั้นนับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของ ปตท. ในการที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ (Thai Premier Multinational Energy Company)โดยมีพันธะกิจในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

---------------------------------


Comment : ปตท.นำทัพบริษัทไทยติดโผดัชนีความยั่งยืน DJSI 4 ปีซ้อน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ