ไทยออยล์ได้รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

23/12/2022 | 144 | Tags : ไทยออยล์ TOP


 

 

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน "Sustainability Disclosure Award" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากงานมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยมี คุณสมบูรณ์ ช่วยกอบลาภ ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการรับมอบรางวัลจาก คุณวีรญา ปรียาพันธ์ ผู้อำนวยการ ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

Comment : ไทยออยล์ได้รับรางวัลเกียรติคุณ การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ