ข้อเท็จจริง สาเหตุที่ต้องเติม CO2 ลงไปในก๊าซ NGV

16/09/2015 | 3125 | Tags : Energy Update cate_sub_4_1

ข้อเท็จจริง สาเหตุที่ต้องเติม CO2 ลงไปในก๊าซ NGV

      (ขอบคุณภาพจาก ทรายโตโยต้าแท็กซี่.COM )

        ที่ผ่านมาโลกสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลายครั้งถึงกรณีการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) ลงในก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) โดยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าหรือไม่? และจะทำให้คุณภาพของ NGV ต่ำลงหรือเปล่า? 


      ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า ดัชนีค่าความร้อนของก๊าซ NGV ในประเทศไทยนั้น มีค่าความร้อนมาตรฐานอยู่ที่ 37 - 42 เมกกะจูล ต่อลูกบาศก์เมตร (จูล คือ หน่วยวัดพลังงานความร้อนที่มีอยู่ในเชื้อเพลิง)
     
      ซึ่งจากการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติเมื่อกลางปี 2553 ทำให้ดัชนีค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติของแหล่งตะวันออกหรืออ่าวไทย เพิ่มขึ้นเป็น 44 เมกกะจูลต่อลูกบาศก์เมตร สูงกว่าค่ามาตรฐานและค่าความร้อนของแหล่งตะวันตก หรือแหล่งพม่านั่นเอง 

     ทั้งนี้ค่าความร้อนที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน ไม่เหมาะสำหรับรถนั่งส่วนบุคคลในบ้านเรา เพราะทำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินไปและทำให้รถที่เติมก๊าซจากแหล่งตะวันออก เมื่อไปเติมก๊าซจากแหล่งตะวันตก จะทำให้เครื่องยนต์สะดุด เบาดับ หรือวิ่งไม่ได้

     ดังนั้นการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปใน NGV ก็เพื่อทำให้ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ ไม่สูงเกินค่ามาตรฐานของรถ NGV ในประเทศ และเพื่อไม่ให้คุณภาพของก๊าซแหล่งตะวันออก กับแหล่งตะวันตกต่างกัน เพื่อให้รถใช้ NGV สามารถวิ่งใช้งาน และเติม NGV จากทุกแหล่งทั่วประเทศได้โดยไม่มีปัญหา 

        ส่วนกรณีที่มีข้อสงสัยกันว่า มีส่วนผสมของน้ำที่มากับแก๊สนั้น  นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะ ก๊าซ NGV ที่เติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปเป็นก๊าซแห้ง เนื่องจากผู้ผลิตก๊าซมีการแยกน้ำออกจากก๊าซธรรมชาติ ก่อนที่จะจัดส่งให้ ปตท. รวมทั้งที่โรงแยกก๊าซฯ มีหน่วยดักน้ำโดยใช้สารดูดความชื้น (Molecular Sieve) แยกน้ำออกจากก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ก่อนจ่ายผ่านท่อส่งก๊าซฯ ไปยังโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และการใช้เป็น NGV ในภาคขนส่ง 

       ดังนั้นเมื่อไม่มีน้ำผสมอยู่ จึงไม่เกิดการทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนทำให้เกิดกรดคาร์บอนิค กัดกร่อนถัง CNG แต่อย่างใด มิเช่นนั้นแล้ว ท่อส่งก๊าซฯที่ใช้งานมาอย่างยาวนานร่วม 30 ปีต้องมีปัญหาแล้ว

       ฉะนั้นข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนจำเป็นต้องได้รับรู้ เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องและหมดกังวลต่อคุณภาพก๊าซNGV ที่ใช้อยู่
........................
Comment : ข้อเท็จจริง สาเหตุที่ต้องเติม CO2 ลงไปในก๊าซ NGV