กระทรวงพลังงาน กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2558

16/09/2015 | 1487 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงาน กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2558


              นายคุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน "Saving Forward ร่วมมือ ใส่ใจ ประหยัดไฟเพื่ออนาคต" พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ปี 2558 กับผู้ประกอบการ และพิธีลงนามความร่วมมือการทดสอบพัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศเบอร์ 5 กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมมอบโล่แก่ผู้ประกอบการที่ติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. และ ผู้ประกอบการอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 เข้าร่วมงานฯ
               ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องในแต่ละปี การจัดหาแหล่งผลิตพลังงานภายในประเทศดำเนินการได้ยากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดทั้งด้านทรัพยากร พื้นที่ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ รวมถึงการยอมรับของชุมชน ดังนั้น กระทรวงพลังงาน จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศอีกทางหนึ่ง ด้วยการส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ พลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาพลังงานที่สะอาด พร้อมส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ กฟผ. ดำเนินการ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูง และติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และมีราคาที่เหมาะสม ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากประชาชนในการประหยัดพลังงาน ส่งผลดีต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศในอนาคตและช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศอย่างเห็นได้ชัด
             ด้าน นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวถึงการดำเนินงานว่า ตลอดระยะเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ประกอบการ พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและติดฉลากเบอร์ 5 ภายใต้ โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองความประหยัดและประสิทธิภาพสูงของอุปกรณ์ไฟฟ้า จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวจนถึงปี 2558 มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 แล้วรวม 26 ผลิตภัณฑ์ จ่ายฉลากไปแล้วประมาณ 285 ล้านดวง ซึ่งนับรวมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มีการลงนามความร่วมมือในปี 2557 และติดฉลากเบอร์ 5 ในปีนี้จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตู้แช่เย็นแสดงสินค้า เครื่องรับโทรทัศน์ และกาต้มน้ำไฟฟ้า พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ ในปี 2558 กฟผ. ยังได้ประสานงานความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระทะไฟฟ้า และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

             นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ลงนามความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพพัดลมไฟฟ้าชนิดระบายอากาศเบอร์ 5 ระหว่างปี 2555 ? 2558 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถจ่ายฉลากไปแล้วกว่า 1,400,000 ดวง ซึ่งบัดนี้สัญญาความร่วมมือดังกล่าวได้สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อย กฟผ. จึงได้ประสานงานไปยังกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อที่จะขยายการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
            ทั้งนี้ บริษัทผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการตู้แช่เย็นแสดงสินค้าเบอร์ 5 จำนวน 12 ราย ได้แก่ บริษัท ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ คูล จำกัด, บริษัท ธงชัยอุตสาหกรรม 2010 จำกัด, บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด, บริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ โคลด์เชน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลัคกี้ สตาร์ ยูนิเวอร์แซล จำกัด, บริษัท วี.เจ.คูล สเตนเลส จำกัด, ร้าน ศรีชัยวิศวกรรม, บริษัท ศรีสุรีย์คูลลิ่ง จำกัด, บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด และบริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
         สำหรับผู้ผลิต นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการเครื่องรับโทรทัศน์เบอร์ 5 จำนวน 10 ราย ได้แก่ บริษัท ชาร์ปไทย จำกัด, บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด, บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท มิตรอน ซีอี จำกัด, บริษัท เวิลด์อิเลคตริค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
        ในส่วนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกาต้มน้ำไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 8 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด, บริษัท กรุ๊ปเอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ที.เอ.ที. (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นพัช อินเตอร์ จำกัด, บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด และบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
           ด้านผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกระทะไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 9 ราย ได้แก่ บริษัท ที. เอ.ที. (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท นพัช อินเตอร์ จำกัด, บริษัท สแกนเนอร์ อิเลคทริค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด, บริษัท อิมาร์เฟล็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด, บริษัท แอคคอร์ด พรีเวล อิเล็คทริค 1999 จำกัด และบริษัท ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
          สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเบอร์ 5 จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซีพีเอส แมนูแฟคเจอร์เรอร์ จำกัด, บริษัท ลัคกี้ สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

*****************************************
Comment : กระทรวงพลังงาน กฟผ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ใหม่ ปี 2558
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ