นีโอ จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัด SolarTech 2015

16/09/2015 | 1913 | Tags : Event cate_sub_3_1

นีโอ จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัด SolarTech 2015 


     บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัดงาน SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พร้อมกับ 2 งานใหญ่เพื่อตอบโจทย์แนวคิด "นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร" คือ PEA presents EcoLighttECH Asia 2015งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการและ C-Tech 2015งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

           นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ เปิดเผยว่า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัดงาน SolarTech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ พร้อมกับ 2 งานใหญ่เพื่อตอบโจทย์แนวคิด "นวัตกรรมประหยัดพลังงานเพื่อภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร" คือ PEA presents EcoLighttECH Asia 2015งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านแสงสว่างประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการและ C-Tech 2015งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
 
       ทั้งนี้นีโอได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว ด้วยการลดต้นทุนและเสริมศักยภาพการดำเนินงาน พร้อมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังมาถึง 

       การจัดงาน Solar-Tech 2015 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นเวทีที่นำเสนอสินค้า บริการ และการให้คำปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยรวบรวมผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องมือเพื่อการผลิตจากผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกมาจัดแสดงควบคู่ไปกับบริการฟรี "คลินิกประหยัดพลังงาน" เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่สนใจในการวางแผนติดตั้ง บริหารและจัดการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในระบบอุตสาหกรรม และครัวเรือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

            แนวคิดการจัดงานครั้งนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อผู้ประกอบการ" เกิดขึ้นจากความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการประหยัดพลังงานเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็นในการผลิต และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ดังนั้น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบอุตสาหกรรมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการลดการนำเข้าพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในโรงงาน ทั้งในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า และผลิตความร้อนใช้ภายใน เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เองและสามารถนำไปผสมผสานกับระบบความร้อนปล่อยทิ้งได้อีกด้วย (waste heat)

         นายภูวดล สุนทรวิภาต เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย กล่าวว่า ประเทศไทย การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังอยู่ในช่วงเติบโต สวนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว เนื่องจากภาครัฐที่มีนโยบายสนับสนุนธุรกิจและส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และการให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า เป็น 5.66 บาทต่อหน่วย (ณ เมษายน พ.ศ. 2558) ตลอดระยะเวลา 25 ปี เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ฉบับใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายติดตั้งรวมไว้ทั้งสิ้น 6,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 20 ปี อย่างไรก็ตาม ภายใน 5 ปี สมาคมฯ คาดว่าการรับซื้อก็น่าจะเป็นไปตามเป้าที่ได้วางไว้

          ตลาดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มครัวเรือน สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนจำนวนมากตอบรับเข้าร่วมโครงการรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของรัฐบาล ซึ่งได้เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีต้นทุนการติดตั้ง 1 กิโลวัตต์ ประมาณ 60,000-70,000 บาท ใช้พื้นที่ประมาณ 8-10 ตารางเมตร ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 8 ปี ส่วนการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือนนั้น มีต้นทุนค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน แต่ขนาดกำลังวัตต์อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะพื้นที่ โดยบ้านทั่วไปใช้พื้นที่ติดตั้งประมาณ 30 ตารางเมตร ได้กำลังไฟ 3-5 กิโลวัตต์ คิดเป็นต้นทุนประมาณ 200,000-350,000 บาท เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้า 20-30% ของทั้งบ้าน 

            ดังนั้น การร่วมจัดงาน SolarTech 2015 ระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยและนีโอจึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการรายใหม่ นักธุรกิจ ที่ต้องการศึกษาและเริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ได้มาเจรจาการค้ากับผู้ผลิตหรือโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายที่ต้องการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ก็สามารถมาแนะนำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถนำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานได้หลากหลาย รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะด้านพลังงาน ทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

         สำหรับผู้สนใจ สามารถเข้าชมงาน SolarTech 2015 ซึ่งจะจัดพร้อมกับPEA presents EcoLightTech Asia 2015 และ C-Tech 2015 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ 

...............................

Comment : นีโอ จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย จัด SolarTech 2015
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ