ชวนเที่ยวงานวันเด็กบางจาก 2566 "เด็กไทย หัวใจ BCG"
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนเด็ก ๆ และผู้ปกครอง ร่วมงานวันเด็กบางจาก ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08:00-11:30 น. ภายใต้แนวคิด "เด็กไทย หัวใจ BCG" ปลูกฝังแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย B - Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ สอนให้น้อง ๆ รู้จักเศรษฐกิจชีวภาพใกล้ตัว ตัวอย่างเช่น น้ำมันมะพร้าว และน้ำมันบางจากที่มีส่วนผสมจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น ปาล์มน้ำมัน และ น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ถือเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วน C - Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ปลูกฝังน้อง ๆ ให้คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ G - Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เชิญชวนน้อง ๆ มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ความรู้คู่ความสุข สนุกสนาน และมีทักษะติดตัวไปปฏิบัติที่บ้านและที่โรงเรียน

พบกับกิจกรรมและการแสดงโชว์บนเวทีจากศิลปินต่าง ๆ การแสดงสุนัขแสนรู้ ฯลฯ พร้อมอาหารเครื่องดื่ม ของรางวัลมากมาย และบางจากฯ จัดแจกของที่ระลึกรักษ์โลกสำหรับเด็ก ๆ ทุกคนที่มาร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าโรงกลั่นน้ำมันบางจาก สุขุมวิท 64

Comment : ชวนเที่ยวงานวันเด็กบางจาก 2566 "เด็กไทย หัวใจ BCG"