กกพ.เล็งเปิดรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์พ.ย.นี้

16/09/2015 | 2172 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.เล็งเปิดรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์พ.ย.นี้

 

            นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ เปิดเผยว่า เรกูเลเตอร์จะออกหลักเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน(โซล่าร์ฟาร์ม)สำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เป้าหมาย 800 เมกะวัตต์ ภายในสัปดาห์นี้ โดยจะเปิดให้ยื่นสมัครจริงสำหรับเฟสแรก 600 เมกะวัตต์ ในวันที่ 1-10 พ.ย. 2558  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ)จะรับซื้อ 400 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)รับซื้อ 200 เมกะวัตต์ ส่วนเฟสที่ 2 อีก 200 เมกะวัตต์ จะเปิดรับซื้ออีกครั้งประมาณปี 2561 ทั้งนี้เพื่อรอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)สร้างสายส่งไฟฟ้าภาคอีสานให้แล้วเสร็จก่อน   

สำหรับการเปิดรับซื้อโซล่าร์สหกรณ์ฯและราชการระยะแรกจำนวน 600 เมกะวัตต์นั้น หากเกินกว่าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางประมาณ 138 เมกะวัตต์  ภาคตะวันตก159 เมกะวัตต์ ภาคตะวันออก 98 เมกะวัตต์ และภาคเหนือ 5 เมกะวัตต์  แต่ไม่ได้เปิดรับซื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากสายส่งไฟฟ้าเต็ม แต่ในส่วนนี้จะเตรียมเปิดรับซื้อในระยะที่สองจำนวน 200 เมกะวัตต์สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณปี 2561 ส่วนเฟสแรกกำหนดขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์(ซีโอดี) 30 ก.ย. 2559

            ทั้งนี้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตั้งกรรมการ 2 ชุด โดยชุดแรกจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการและพิจารณาสายส่งไฟฟ้าว่ามีรอบรับตามที่ผู้ร่วมโครงการยื่นเสนอหรือไม่ และคณะกรรมการชุดที่ 2 จะมาพิจารณาเรื่องการแข่งขันประมูลขายไฟฟ้าเข้าระบบ(บิดดิ้ง) สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะขยะ ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ประมาณ 160 เมกะวัตต์

            อย่างไรก็ตามเรกูเลเตอร์จะเปิดให้สมัครขายไฟฟ้าโซล่าร์ฟาร์มดังกล่าวเข้าระบบก่อนให้เสร็จก่อน จึงจะทราบพื้นที่สายส่งไฟฟ้าที่เหลือ เพื่อนำมาเปิดประมูลให้ผู้ประกอบการพลังงานทดแทน โดยเฉพาะขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เข้าเสนอขายไฟฟ้ากับ กฟผ.ต่อไป  

           สำหรับความคืบหน้าโครงการการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558 ที่ผ่านมา โดยเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (วีเอสพีพี) เชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี ในปริมาณกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 50 เมกะวัตต์ ด้วยวิธีแข่งขันด้านราคา (ฟีดอินทารีฟ บิดดิ้ง) แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย กะลาปาล์ม หญ้า หรือเศษวัสดุจากการเกษตรอื่นๆ กำลังผลิตติดตั้งประมาณ 40 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ หรือก๊าซที่เกิดขึ้นจากการหมักย่อยสลายของน้ำเสีย ของเสียต่างๆ กำลังผลิตติดตั้งประมาณ 10 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวได้ภายในเดือนต.ค. 2558 นี้

           อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เต็มแล้ว แต่มติ กพช. ให้โรงไฟฟ้าจะนะลดกำลังการผลิตไฟฟ้าในบางช่วงเพื่อให้สายส่งมีพื้นที่ว่าง รองรับพลังงานทดแทนจากขยะและชีวมวลจำนวน 50 เมกะวัตต์ดังกล่าว โดยคาดว่าจะดำเนินการเป็นระยะเวลา 3-5 ปี และหลังจากนี้โรงไฟฟ้าจะนะก็สามารถเดินเครื่องได้ปกติ เพราะความต้องการไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้จะเติบโตขึ้น ประกอบกับแผนปรับปรุงสายส่งของ กฟผ. ก็ทยอยแล้วเสร็จด้วย 

-----------------


Comment : กกพ.เล็งเปิดรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์พ.ย.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ