กกพ.ประกาศรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์แล้ว

18/09/2015 | 1807 | Tags : News cate_sub_2_1

กกพ.ประกาศรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์แล้ว


           นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรว่า ภายหลังที่ กกพ. ได้ออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ให้เลื่อนวันกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (SCOD) ของโครงการ จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน 2559 เป็นภายในเดือนกันยายน 2559 สำหรับพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านระบบสายส่งไฟฟ้า และภายในเดือนมิถุนายน 2561 สำหรับพื้นที่ที่เหลือ โดยขณะนี้ กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าโครงการดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 และนำเผยแพร่สู่สาธารณชนแล้ว  

 

 

        การรับฟังความคิดเห็นเรื่อง "การปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558" ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 มายังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน ? 28 กันยายน 2558 เวลา 12.00 น. ตาม link นี้คะ http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=251


....................

Comment : กกพ.ประกาศรับซื้อโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์แล้ว
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ