GGC ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ  (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมงานในพิธี "วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2" (Polylactic Acid หรือ PLA) ของบริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

Comment : GGC ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ