ปตท. แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมกลับสู่ภาวะปกติ

23/09/2015 | 2027 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท. แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมกลับสู่ภาวะปกติ          นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี ได้หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ตามแผนประจำปี ตั้งแต่วันที่ 19 ? 23 กันยายน 2558 นั้น ขณะนี้ การดำเนินงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสถานีจ่ายก๊าซธรรมชาติหลัก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สามารถจ่ายก๊าซฯ ให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันนี้ (23 กันยายน 2558) 


         ทั้งนี้ ปตท. มุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้รถเอ็นจีวีอย่างต่อเนื่อง โดยภายในสิ้นปีนี้จะขยายจำนวนสถานีเอ็นจีวีให้ครบ 501 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา ปตท. ได้สนับสนุนให้เอกชนรายอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาดำเนินธุรกิจสถานีบริการเอ็นจีวีเพื่อช่วยรองรับผู้ใช้รถ

 

        นอกจากนี้ ปตท. ได้พัฒนาภาพลักษณ์ของสถานีฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและพึงพอใจมากขึ้น อาทิ การดูแลความสะอาดภายในสถานีฯ การจัดอบรมมาตรฐานการให้บริการของพนักงานหน้าลานกับลูกค้า การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของสถานีฯ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบสถานีฯ ให้ร่มรื่นและสวยงาม รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยภายในสถานีบริการเอ็นจีวีของ ปตท. ด้วยการใช้หลอดไฟแบบแอลอีดี ช่วยเพิ่มแสงสว่างในสถานีบริการฯ สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดำเนินการแล้วเสร็จทุกแห่ง และในส่วนภูมิภาค คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558 นี้ 


       "ปตท. ตระหนักดีถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สนับสนุนภาครัฐในการเลือกใช้พลังงานทางเลือก จึงดำเนินการปรับปรุงสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นในทุกด้าน เช่นเดียวกับการที่ผู้ผลิตต้องมีการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ เพื่อรักษาศักยภาพ ด้วยมีความสำคัญเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงาน ซึ่ง ปตท. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณในความร่วมมือและความเข้าใจของผู้ใช้รถเอ็นจีวีทุกประเภทมา ณ โอกาสนี้นายสุรงค์ กล่าว

---------------------

Comment : ปตท. แจ้งแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมกลับสู่ภาวะปกติ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ