บอร์ด ปตท.โยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง แทนรุ่นบุกเบิกที่เกษียณ

25/09/2015 | 7077 | Tags : News cate_sub_2_1

บอร์ด ปตท.โยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง แทนรุ่นบุกเบิกที่เกษียณ

               

            ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ในวันนี้ 25ก.ย. 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง เนื่องจากทดแทนคนเก่าที่เกษียณ  แต่ที่สำคัญคือ บุคคลที่เกษียณส่วนใหญ่เป็นรุ่นบุกเบิก ปตท.มาตั้งแต่ต้นเกือบทั้งสิ้น จึงนับเป็นปีแห่งการเกษียณที่ ปตท. ต้องขาดมือดีไปหลายคน พร้อมกันนี้ได้ปั้นแต่งผู้บริหารคนใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้ว

           นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(บอร์ด) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารหลายตำแหน่ง ได้แก่ 

            1.  แต่งตั้งนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ที่ขึ้นไปตำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 


           2. นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี เปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ แทนนายชาครีย์ บูรณกานนท์ ที่เกษียณอายุงาน          3.นายปิติพันธ์ เทพปฎิมากรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพองค์กร ย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ แทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ที่เกษียณอายุงาน 


        4. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน 


        5. นายชวลิต พันธ์ทอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน แทนนายสุรงค์ บูลกุล ที่เกษียณอายุงาน 


       6.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น แทนนายสรากร กุลธรรม ที่เกษียณอายุงาน 


       7. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและพาณิชยกิจ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 


          สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่จะมาแทนนางเพ็ญจันทร์ จริเกษม ที่เกษียณอายุงาน และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีพีเอสซี แทนนายนพดล ปิ่นสุภา จะเป็นหน้าที่ของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช พิจารณาต่อไป 

               

           "ที่ประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา มีมติปรับเปลี่ยนโยกย้อายผู้บริหารหลายตำแหน่ง เนื่องจากขณะยี้มีผู้บริหารเกษียณอายุงานหลายราย โดยเฉพาะรุ่นบุกเบิก  ทำให้ต้องเร่งสรรหาผู้บริหารเข้ามาทดแทน"นายปิยสวัสดิ์ กล่าว

 

.............................

Comment : บอร์ด ปตท.โยกย้ายผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่ง แทนรุ่นบุกเบิกที่เกษียณ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ