GPSC ผนึก กลุ่ม ปตท. ยกระดับนักเรียนอาชีวศึกษาป้อนกลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน 

คุณปริญดา มาอิ่มใจ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง ในกลุ่มปิโตรเคมี เทคนิคพลังงาน เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (iPEC) ระยะที่ 3 ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวศึกษา โดยที่ผ่านมา GPSC ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 45 ทุน เป็นวงเงินกว่า 18 ล้านบาท ปัจจุบัน นักศึกษาจบจากโครงการดังกล่าว สามารถเข้าปฏิบัติงานในบริษัทพลังงานชั้นนำของประเทศ รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. และ GPSC ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ

Comment : GPSC ผนึก กลุ่ม ปตท. ยกระดับนักเรียนอาชีวศึกษาป้อนกลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ