ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาท/ลิตร ส่วน Super Power GSH95 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 10 มี.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 44.16, GSH95 = 36.35, E20 = 34.04, GSH91 = 36.08, E85 = 34.49, พรีเมี่ยม GSH95 = 43.64, HSD-B7 = 33.94, HSD-B10 = 33.94, HSD-B20 = 33.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.06 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ