เอ็กโก้พร้อมสร้างโรงไฟฟ้าขนอมหากถ่านหินกระบี่ไม่เกิด

26/09/2015 | 1555 | Tags : News cate_sub_2_1

เอ็กโก้พร้อมสร้างโรงไฟฟ้าขนอมหากถ่านหินกระบี่ไม่เกิด

             โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยังคงอยู่ระหว่างเตรียมการหารือทำความเข้าใจกันของไตรภาคี(ภาครัฐ ภาคประชาชน และจากตัวกลาง คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.) ซึ่งยังคงเป็นประเด็นสังคมว่าควรก่อสร้างหรือไม่??? ถ้าไม่สร้างจะเกิดผลเสียอย่างไร? และถ้าไม่สร้างจะมีโรงไฟฟ้าใดมาทดแทนได้ 

            ในเรื่องนี้ นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า หน่วยงานภาครัฐได้มีการหารือกันเกี่ยวกับแผนสำรองกรณีไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ได้ โดยมีการพูดถึงแนวทางใช้พื้นที่โรงไฟฟ้าขนอมเก่า จ.นครศรีธรรมราช มาสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 900 เมกะวัตต์ ขึ้นมาแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ 800 เมกะวัตต์  เนื่องจากปัจจุบันเอ็กโก กำลังอยู่ระหว่างการสร้างโรงไฟฟ้าขนอม 930 เมกะวัตต์ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่หมดอายุ ดังนั้นจึงเหลือพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าเดิมมากเพียงพอสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซฯเพิ่มได้ 

            อย่างไรก็ตามหากจะสร้างโรงไฟฟ้าขนอมจริง จะต้องปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าใหม่ให้เพียงพอรองรับปริมาณไฟฟ้าดังกล่าว ขณะที่ก๊าซฯ ที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงนั้นอาจต้องนำเข้าเป็นก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) เนื่องจากก๊าซในแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย(เจดีเอ) เหลือน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งจะต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐ แต่เอ็กโกจะเตรียมความพร้อมไว้รองรับกรณีไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ได้ต่อไป

            นอกจากนี้เห็นว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว 21 พ.ศ. 2558-2579 หรือ พีดีพี 2015 นั้น อาจจะต้องปรับแผนใหม่ในปี 2559 เนื่องจากพีดีพี 2015 เป็นการคำนวณการใช้ไฟฟ้าตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว เติบโตประมาณ 3.94% ต่อปี แต่ในปี 2559 หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตสูงขึ้นมาก จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้นหากเศรษฐกิจเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2-3% อาจต้องปรับแผนพีดีพี ในระยะสั้นและระยะกลาง เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ

            ทั้งนี้จากการประเมินพบว่า ถ้าเศรษฐกิจเติบโตประมาณ 2-3% ต่อปี ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเติบโตใกล้เคียง 4แต่ในอดีตแม้เศรษฐกิจจะเติบโต 4% แต่ความต้องการใช้ไฟฟ้ากลับเคยสูงถึง 10ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี) เติบโตระดับ 4-5% จริง จะเป็นเวลาที่กระทรวงพลังงานต้องปรับแผนพีดีพี เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าภายใน  7-8 ปี จากเดิมที่ประมาณการว่าภายใน 10 ปีจากนี้ยังไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม 

            โดยแนวทางการปรับแผนพีดีพีนั้น อาจจำเป็นต้องนำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนออกจากระบบบางส่วน เนื่องจากเป็นพลังงานที่พึ่งพาได้ยาก เพราะขาดความแน่นอนในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งตามแผนพีดีพี 2015 กำหนดให้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนถึงกว่า 19,000 เมกะวัตต์ ซึ่งนับว่ากำหนดไว้สูงเกินไป

            

-------------------------------------------------

Comment : เอ็กโก้พร้อมสร้างโรงไฟฟ้าขนอมหากถ่านหินกระบี่ไม่เกิด
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ