ปตท.แจงถอนการลงทุนธุรกิจปาล์มในต่างประเทศ

09/10/2015 | 1949 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.แจงถอนการลงทุนธุรกิจปาล์มในต่างประเทศ

        


         นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวการถอนการลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์ม ที่ประเทศ อินโดนีเซีย นั้น  ปตท.ใคร่ขอชี้แจงว่า ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีผลขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550  จากการตรวจสอบภายในของปตท. พบปัญหาต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากที่มีผู้บริหารดำเนินการผิดทางวินัย และกระทำการส่อไปในทางทุจริต จึงได้สั่งการลงโทษ และส่งเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมทั้งฟ้องต่อศาลแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหาย เพื่อรักษาประโยชน์ของ ปตท. ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดี 

            ส่วนการพิจารณาถอนการลงทุนในธุรกิจปลูกปาล์มนั้น สืบเนื่องมาจาก การลงทุนมีจำนวน 5 พื้นที่ ได้ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ปตท.พิจารณาเห็นว่า เป็นธุรกิจที่ ปตท.ไม่มีความเชี่ยวชาญทั้งในเชิงธุรกิจและความเข้าใจในพื้นที่ จึงมีมติให้ถอนการลงทุน และขายกิจการออกไปเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคต โดยขณะนี้ได้ขายไปแล้ว 3 พื้นที่ และกำลังดำเนินการในอีก  2 พื้นที่  ซึ่งการขายพื้นที่ นั้นผ่านกระบวนการประมูลอย่างรอบคอบ  รัดกุม  เหมาะสม โดยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี 

            นายประเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้ การดำเนินการสอบสวนอยู่ในขั้นตอนของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และศาลฯ ซึ่งปตท.พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส 

...........................

Comment : ปตท.แจงถอนการลงทุนธุรกิจปาล์มในต่างประเทศ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ