ปตท.ได้รับมาตรฐาน ISO มอก. สำหรับเอ็นจีวีทั้งระบบ

14/10/2015 | 2504 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท.ได้รับมาตรฐาน ISO มอก. สำหรับเอ็นจีวีทั้งระบบ


         นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)รับมอบใบรับรองระบบ ISO22301: 2012 และ มอก. 22301 - 2556 จากคุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)โดยเป็นการรับรองระบบการบริหารจัดการทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหา การบรรจุ การขนส่ง และการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รองรับทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อมิให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบ

               -------------

Comment : ปตท.ได้รับมาตรฐาน ISO มอก. สำหรับเอ็นจีวีทั้งระบบ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ