วีระศักดิ์ ขึ้นแท่นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคนใหม่

14/10/2015 | 2369 | Tags : News cate_sub_2_1

วีระศักดิ์ ขึ้นแท่นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคนใหม่

 

  คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 ได้ประกาศแต่งตั้งนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขึ้นไปเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แทนนางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ ที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2558 

 
       สำหรับภาระกิจสำคัญสำหรับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงคนใหม่ต้องเข้ามาดูแล ได้แก่ แก้ไขปัญหาสัมปทานเดิมที่กำลังจะหมดอายุลงในปี 2565 และ 2566 โดยเฉพาะในแหล่งปิโตรเลียม แหล่งบงกชเหนือและใต้ ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) กำลังผลิตก๊าซธรรมชาติ 870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

         และแหล่งเอราวัณ ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กำลังผลิต 1,240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน รวมทั้งสองแหล่งคิดเป็น 76% ของการผลิตก๊าซฯทั้งหมดในอ่าวไทย หรือประมาณ 2,100-2,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ทั้งนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2558  มีมติให้ เวลากระทรวงพลังงาน 1 ปี ตั้งอนุกรรมการพิจารณาเร่งคัดเลือกเอกชนมาดำเนินการผลิตปิโตรเลียมให้ได้ก่อนที่สัมปทานปิโตรเลียมแหล่งบงกช และเอราวัณ จะหมดอายุในปี 2565-2566 แต่ต้องศึกษาระบบเรียกเก็บผลประโยชน์เข้ารัฐใหม่ โดยให้พิจารณาว่าจะใช้ระบบสัมปทาน ระบบแบ่งปันผลผลิต(พีเอสซี) หรือระบบจ้างผลิต อย่างเหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งต้องศึกษาการให้ภาครัฐเข้าไปร่วมทุนในครั้งนี้ด้วย 
          

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ 21 ทั้งหมด 29 แปลง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียมและ พ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)และเรื่องการพัฒนาก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ทับซ้อนไทย-มาเลเซีย เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
..................................
Comment : วีระศักดิ์ ขึ้นแท่นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคนใหม่
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ