โครงสร้างราคาน้ำมันวันที่29สิงหาคม2557 ตามมติคสช.และกบง.


โครงสร้างราคาน้ำมันวันที่29 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีการปรับลดน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล และปรับขึ้นราคาดีเซล โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Comment : โครงสร้างราคาน้ำมันวันที่29สิงหาคม2557 ตามมติคสช.และกบง.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ