กระทรวงพลังงานแนะใช้รถอี85 ปีหน้าราคาลดตามภาษี

22/10/2015 | 1843 | Tags : News cate_sub_2_1

กระทรวงพลังงานแนะใช้รถอี85 ปีหน้าราคาลดตามภาษี
 
         นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ  รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภาษีสรรพสามิตรถยนต์อีโคคาร์ ชนิดรถยนต์อี85 กำลังจะประกาศใช้ในวันที่1 ม.ค.  2559 นี้ ซึ่งจะมีผลให้ราคารถยนต์ดังกล่าวถูกลงด้วย ซึ่งอัตราภาษีใหม่จะจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ อี85 มากขึ้น  และทำให้ค่ายรถยนต์หันมาผลิตรถยนต์อี85 มากขึ้นด้วย  โดยอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์อีโคคาร์ ที่เป็นรถยนต์ E85 ด้วย จะได้รับการลดภาษีลง 5% จากเดิมเก็บอยู่ 17% ของราคารถยนต์ ก็จะทำให้เหลือภาษีเพียง 12% ของราคารถยนต์  

      ทั้งนี้ภาษีที่ลดลงดังกล่าวจะมีผลให้ราคารถยนต์อีโคคาร์ที่เป็นรถอี85 ขนาดทั่วไปมีราคาลดลงคันละ 5-7  หมื่นบาท  แต่หากเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่ เช่นรถยุโรป ราคาจะลดลงถึง 1 แสนบาทต่อคัน  โดยค่ายรถยนต์ต่างให้ความสนใจหันมาผลิตรถยนต์ E85 กันมากขึ้นในปี 2559 โดยเฉพาะค่ายฮอนด้าจะทำเป็นรถยนต์อี85 ทุกรุ่น เช่น CITY JAZZ เป็นต้น  

      ทั้งนี้นโยบายภาครัฐต้องการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้เอทานอล ซึ่งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี85 เป็นน้ำมันที่ใช้เอทานอลสูงสุด  ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อสนับสนุนการใช้อี85 ด้วยการปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ โดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) แทนการพิจารณาจากขนาดซีซีของรถยนต์

      "ต่อไปรถยนต์ที่ปล่อย CO2 มาก ก็จะถูกเก็บภาษีมาก  ถ้าปล่อยน้อยภาษีก็จะถูกลง ซึ่งรถยนต์ที่ปล่อย CO2 น้อย ก็จะเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยเฉพาะ อี85 ซึ่งใช้เอทานอล 85% ในน้ำมันเบนซินทุกลิตร  ทำให้เกิดการใช้น้ำมันน้อยลงด้วย" 

           นายประพนธ์  กล่าวด้วยว่า การปรับภาษีรถยนต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการใช้เอทานอลให้ได้ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน (AEDP) พ.ศ. 2558-2579 โดยจะเพิ่มการใช้เอทานอลให้ได้ถึง 11  ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันใช้อยู่ 3.3  ล้านลิตรต่อวัน  

    .....................
Comment : กระทรวงพลังงานแนะใช้รถอี85 ปีหน้าราคาลดตามภาษี
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ