กรมธุรกิจพลังงานยันผู้ค้าน้ำมัน14รายร่วมสำรองน้ำมันปาล์ม

23/10/2015 | 1773 | Tags : News cate_sub_2_1

กรมธุรกิจพลังงานยันผู้ค้าน้ำมัน14รายร่วมสำรองน้ำมันปาล์ม

          นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม  ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน เจรจากับผู้ค้าน้ำมันเอกชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ที่ประสบกับภาวะปริมาณปาล์มน้ำมันล้นตลาด และถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว โดยเบื้องต้นกรมธุรกิจพลังงานได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าน้ำมันเอกชน ทั้งสิ้น  14 ราย ซึ่งยินดีจะปฏิบัติตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ในการกำหนดให้เลือกเฉพาะสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 (เริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 จากเดิมที่ไม่ได้กำหนดชนิดสำรองน้ำมัน และกำหนดสำรองร้อยละ 1)  ส่งผลให้จะสามารถเพิ่มการรับซื้อน้ำมันปาล์มได้เพิ่มอีกประมาณ 59.028 ล้านลิตร

          ทั้งนี้ ผู้ค้าน้ำมันเอกชนดังกล่าว จะแจ้งเก็บสำรองน้ำมันไบโอดีเซลB100 ( ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558) โดยจะมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 70.807 ล้านลิตร  ซึ่งนับเป็นความร่วมมือที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชน ที่จะช่วยสนับสนุนปริมาณปาล์มน้ำมันที่ล้นตลาดตามกลไกการสำรองน้ำมันไบโอดีเซลรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 59.028 ล้านลิตร จากสำรองน้ำมันปาล์มเดิมที่มีเพียงประมาณ 11.779 ล้านลิตร (กรณีที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชนสำรองน้ำมันหลายชนิด) นับเป็นความร่วมมือสำคัญที่ผู้ค้าน้ำมันเอกชน ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงพลังงาน 

          โดยผู้ค้าน้ำมันเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100 เพิ่มขึ้น อาทิ  บมจ.ปตท. 28.109 ล้านลิตร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 9.318 ล้านลิตร บมจ.เอสโซ่(ประเทศไทย) 1.329 ล้านลิตร บริษัทเชฟรอน(ไทย)จำกัด 1.803 ล้านลิตร บมจ.บางจากปิโตรเลียม 2.948 ล้านลิตร บมจ.ไออาร์พีซี 7.342 ล้านลิตร  บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 3.137 ล้านลิตร บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ จำกัด 1.058 ล้านลิตร และบริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด 2.934 ล้านลิตร เป็นต้น 

        "กรมธุรกิจพลังงาน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันเอกชน  ให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยกลไกการเพิ่มสำรองน้ำมันไบโอดีเซลดังกล่าว เบื้องต้น กรมธุรกิจพลังงานได้ขอให้ผู้ค้าน้ำมันเอกชนสำรองน้ำมันไบโอดีเซล B100ทั้งหมดแทนการสำรองน้ำมันชนิดอื่นๆ  โดยจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นี้ และการดำเนินดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อราคาน้ำมันขายปลีก  และนับเป็นความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมัน ที่ยินดีจะช่วยเหลือเกษตรกร" นายวิฑูรย์กล่าว

  นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า  กฟผ. ได้สนองนโยบายรัฐบาล โดยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือชาวเกษตรกรสวนปาล์ม จังหวัดกระบี่ จากปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำและล้นตลาด โรงไฟฟ้ากระบี่ จึงรับซื้อน้ำมันปาล์มในปี 2556-2557 จำนวน 10,000 ตัน และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอีกจำนวน 730 ตัน เพื่อใช้ในการทดสอบความพร้อมของระบบอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ที่ กฟผ.ได้ทำการปรับปรุงอุปกรณ์และสร้างถังเก็บน้ำมันปาล์ม ขนาดความจุ 1,500,000 ลิตร เพื่อรองรับการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาเป็นเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้ากระบี่ โดยในปัจจุบันยังคงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างต่อเนื่อง และในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2558 นี้ก็จะรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นอีกเครั้งละ 5,000 ตัน รวมจำนวน 15,000 ตัน ตามอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เพื่อให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายย่อยสามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้ คิดเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มจนถึงปัจจุบันแล้วรวม 25,730 ตัน

       ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ากระบี่ จะนำน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมกับน้ำมันเตาในการผลิตไฟฟ้า โดยโรงงานสยามโมเดริ์นปาล์ม ได้จัดส่งน้ำมันปาล์มดิบให้โรงไฟฟ้ากระบี่แล้วตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 


 

                           ?...............................................

 


Comment : กรมธุรกิจพลังงานยันผู้ค้าน้ำมัน14รายร่วมสำรองน้ำมันปาล์ม
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ