ปตท.สผ.เผยยังกำไร แม้ผลประกอบการ 9เดือนจะขาดทุน

25/10/2015 | 1537 | Tags : News cate_sub_2_1

ปตท.สผ.เผยยังกำไร  แม้ผลประกอบการ 9เดือนจะขาดทุน

 

            นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปกติของบริษัทยังถือว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมีปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงถึง พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ในการลงทุนตามแผนงานเพื่อรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียม ในขณะที่ยังมีเงินสดในมือกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ สำหรับรองรับโอกาสการเข้าซื้อกิจการที่เหมาะสม นอกจากนี้ แหล่งเบอร์ซาบา ในประเทศแอลจีเรีย จะสามารถจำหน่ายน้ำมันดิบได้ไตรมาส 4 ซึ่งขณะนี้โครงการได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบการผลิตแล้ว

     

         ทั้งนี้ สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2558 ปตท.สผ. มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 4,440 ล้านดอลลาร์  ลดลงเมื่อเทียบกับ 5,989 ล้านดอลลาร์  ในช่วง เดือนของปี 2557 จากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงจาก 66 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ เหลือ 47 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบตามราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง โดยบริษัทยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ (recurring net profit) 705 ล้านดอลลาร์  ลดลงจาก 1,355 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 


        ทั้งนี้การที่บริษัทยังสามารถมีกำไรจากการดำเนินงานปกติได้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมต่อบาร์เรลที่ขาย (unit cost) ลดลง 5%  เทียบกับช่วง 9 เดือนของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ในงวด เดือนปี 2558 บริษัทมีการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานปกติ (Non-Recurring) โดยเป็นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทเป็นจำนวนรวม 1,691 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยรายการหลักๆ ดังนี้  


การตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ (impairment loss) จำนวน 1,385 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมีผลให้มูลค่ายุติธรรม (fair value) ของสินทรัพย์ลดลง 

ค่าใช้จ่ายทางภาษีรอการตัดบัญชีและภาษีอื่นๆ จำนวน 316ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องจาก 34 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เมื่อต้นปีเป็น 36.4 บาทต่อดอลลาร์ 

กำไรจากการทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (hedging) จำนวน 50 ล้านดอลลาร์ 


            ส่งผลให้ในงวด เดือนปี 2558 ปตท.สผ. มีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 986 ล้านดอลลาร์ โดย ณ 30 กันยายน 2558 ปตท.สผ. มีสินทรัพย์รวม 20,150 ล้านดอลลาร์ มีส่วนของทุน 11,203 ล้านดอลลาร์  และมีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ย 3,277 ล้านดอลลาร์ 


           สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 1,512 ล้านดอลลาร์  เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายได้ 1,486 ล้านดอลลาร์  โดยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 264 ล้านดอลลาร์  เพิ่มขึ้นจาก 194 ล้านดอลลาร์  ในไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจากทั้งโครงการในประเทศไทย และโครงการในประเทศเมียาร์ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายรวมต่อบาร์เรลที่ขาย (unit cost) ที่ลดลงจากไตรมาสที่แล้วถึง 8% โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการลด ละ เลื่อน (SAVE to be SAFEแต่เมื่อรวมรายการจากการบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ (non-recurring) โดยเฉพาะการบันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ในไตรมาสนี้ ส่งผลให้ ปตท.สผ. บันทึกผลขาดทุนสุทธิ 1,284 ล้านดอลลาร์ 


        "สถานการณ์ราคาน้ำมันที่ตกต่ำในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อบริษัทน้ำมันทั่วโลก หลายบริษัทต้องบันทึกการด้อยค่าสินทรัพย์ในโครงการลงทุนต่างๆปตท.สผ. ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันตามที่ปรากฏในผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ทั้งนี้การด้อยค่าสินทรัพย์เป็นการปรับมูลค่าสินทรัพย์ให้สะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัท และหากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต สินทรัพย์จะมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีซึ่งจะสะท้อนผ่านผลกำไรที่ดียิ่งขึ้น" นายสมพร กล่าว


       สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันในระยะสั้น บริษัทมองว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากยังคงมีอุปทานส่วนเกินในตลาด โดยที่ปัจจัยกดดันราคามีโอกาสจะคลี่คลาย หากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัว รวมถึงปริมาณการผลิตจากสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นแผนการลดต้นทุนการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแผนจำลองสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับราคาต่างๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์อีกด้วย


     "อย่างไรก็ดีในสภาวะราคาน้ำมันตกต่ำนั้น อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับปตท.สผ. ซึ่งมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ในการเข้าซื้อกิจการในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นได้เช่นกัน ซึ่งขณะนี้บริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นโครงการที่กำลังจะผลิต หรือที่ผลิตแล้ว ในแถบประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"นายสมพรกล่าว

......................

ขอบคุณภาพจาก

www.pttep.com
Comment : ปตท.สผ.เผยยังกำไร แม้ผลประกอบการ 9เดือนจะขาดทุน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ