กฟผ. จัดประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก

26/10/2015 | 1710 | Tags : News cate_sub_2_1

กฟผ. จัดประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก

 

          

 

         นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ประจำปี 2558 (AESIEAP CEO Conference 2015) ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ และ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 

          นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับสูง กว่า 200 คน จากกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ในการประชุมร่วมกันภายใต้หัวข้อ"การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงาน :ทางเลือกและความท้าทายของภาคการผลิตไฟฟ้า" (Energy Sustainability and Security : Choices and Challenges for Power Supply Industry)ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นเวทีให้ผู้บริหารกิจการไฟฟ้าของชาติสมาชิกได้หารือถึงความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคอย่างยั่งยืน โอกาสเดียวกันนี้ กฟผ. ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงาน ณ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของประเทศไทย และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก ASEAN Coal Awards 2015 มากถึง 3 รางวัล ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสะอาดสำหรับถ่านหิน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบสูบน้ำในบ่อเหมือง และยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านกระบวนการทำเหมืองอีกด้วย แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของ กฟผ. ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และชี้ให้เห็นว่า กฟผ.แม่เมาะ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างแหล่งพลังงานที่สำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

         นอกจากการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยี ระหว่างองค์การที่รับผิดชอบด้านการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ของแต่ละประเทศสมาชิก และเพื่อศึกษาปัญหาในระดับภูมิภาค รวมถึงวิธีแก้ไขซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่แล้ว การประชุม AESIEAP CEO Conference 2015 ประจำปีนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr.Nobuhisa Kobayashi ประธานบริษัท Tokyo Gas Asia Pte.Ltd ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ความยั่งยืนของเอเชีย:ความท้าทายของกิจการไฟฟ้า" (Sustainability for Asia : The Challenges of Energy Enterprise) และ Mr. Gu-Yoon Chung ผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Enel Green Power ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ความท้าทายขององค์กรด้านพลังงาน เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและมั่นคง" (The Challenges of Energy Enterprise to Make the World Sustainable and Secure)

 

         

       ทั้งนี้ AESIEAP หรือ The Association of the Electricity Supply Industry of East Asia and the Western Pacificเป็นความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าระหว่างประเทศสมาชิก โดย กฟผ.เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์ ปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน 110 องค์กร/หน่วยงาน จากประเทศสมาชิกจำนวน 25 ประเทศ และมีการประชุมในระดับผู้บริหารทุก 2 ปี โดย กฟผ. เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว 1 ครั้งก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2540

 

----------------------------------------


Comment : กฟผ. จัดประชุมผู้นำกิจการไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกตะวันตก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ