กบง.มีมติยกเลิกบัตรเครดิตพลังงานสิ้นปีนี้ และตรึงราคาแอลพีจี 22.29 บาทต่อกก.

04/11/2015 | 1606 | Tags : News cate_sub_2_1

กบง.มีมติยกเลิกบัตรเครดิตพลังงานสิ้นปีนี้ และตรึงราคาแอลพีจี 22.29 บาทต่อกก.

         พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)ว่า ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกบัตรเครดิตพลังงาน ตามการสิ้นสุดโครงการในสิ้นเดือนธ.ค. 2558 นี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ใช้บัตรไม่มาก โดยมีหนี้ค้างชำระเดือนละ 8 แสนบาทต่อเดือน และหนี้สะสมรวม 20 ล้านบาท ซึ่งในส่วนหนี้คงต้องให้บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นผู้แบกรับภาระ หรือไปไล่เก็บจากผู้ใช้บัตรตามกระบวนการต่อไป แต่ในส่วนของบัตรส่วนลดเติมก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะและแท็กซี่ ให้ต่ออายุออกไปอีก 1 ปี จากเดิมจะสิ้นสุดอายุปี 2558 นี้ พร้อมกันนี้ให้คงราคาเอ็นจีวีสำหรับรถสาธารณะและแท็กซี่ไว้เท่าเดิม 10 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนเอ็นจีวีรถยนต์ทั่วไปยังอยู่ราคาเดิมที่ 13.50 บาทต่อกิโลกรัม

       พร้อมกันนี้ให้ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ประจำเดือน พ.ย.2558 ไว้เท่าเดิม 22.29 บาทต่อกิโลกรัม แม้ราคาตลาดโลกจะปรับขึ้น 49 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ที่ 411 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากเดิมอยู่ที่ 362 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน  โดยหากเทียบเป็นราคาต่อกิโลกรัมจะเท่ากับ 15.80 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.69 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมค่าภาษี กองทุนต่างๆ และค่าการตลาด) 

         อย่างไรก็ตาม กบง.เห็นว่าแนวโน้มราคาน้ำมันและก๊าซ ยังทรงตัวระดับต่ำต่อเนื่อง ประกอบกับเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีพอสมควรที่จะนำมาใช้ตรึงราคาแอลพีจีต่อไปได้ โดยปัจจุบันเงินกองทุนน้ำมันฯ มีทั้งสิ้น 43,000 ล้านบาท  แบ่งเป็นบัญชีสำหรับดูแลราคาน้ำมัน 35,000 ล้านบาท และบัญชีดูแลแอลพีจี 8,000 ล้านบาท  ดังนั้นจึงให้ชดเชยราคาแอลพีจีเพิ่มขึ้น 0.61 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมเรียกเก็บจากผู้ใช้อยู่ 0.08 บาทต่อกิโลกรัม 

     และกบง.ยังเห็นชอบให้ปรับฐานข้อมูลราคาอ้างอิงเอทานอลใหม่ จากเดิมเป็นราคาที่ผู้ค้าเอทานอลแจ้งต่อกรมสรรพากรว่าจะซื้อจะขาย และกำหนดเป็นราคาอ้างอิง แต่กระทรวงพลังงานตรวจสอบแล้วว่า เป็นราคาที่สูงกว่าซื้อขายจริงประมาณ 1 บาทต่อลิตร  ดังนั้นจะให้ปรับเปลี่ยนการอ้างอิงใหม่เป็นราคาที่ซื้อขายจริงแทน ซึ่งจะมีผลให้ราคาเอทานอลถูกลงและอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ปรับลงด้วย โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป

---------------------------------------

Comment : กบง.มีมติยกเลิกบัตรเครดิตพลังงานสิ้นปีนี้ และตรึงราคาแอลพีจี 22.29 บาทต่อกก.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ