ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์และ GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร

14/11/2023 | 147 | Tags : ราคาน้ำมัน15พ.ย.66


            

 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร  GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium  ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 15 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 44.44, GSH95 = 36.65, E20 = 34.54, GSH91 = 34.88, E85 = 34.69, พรีเมี่ยม GSH95 = 44.44, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์และ GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร