ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์และ GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร

15/11/2023 | 116 | Tags : ราคาน้ำมัน16พ.ย.66


                

 

ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium  ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 16 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 44.84, GSH95 = 37.05, E20 = 34.94, GSH91 = 35.28, E85 = 35.09, พรีเมี่ยม GSH95 = 44.84, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์และ GSH95 Premium ขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ