ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมีเทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก                

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือด้านมีเทนของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (The Oil & Gas Methane Partnership 2.0) หรือ OGMP 2.0 ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 ของ ปตท.สผ. รวมทั้ง เป้าหมายของประเทศไทยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2608 ด้วย

OGMP 2.0 เป็นโครงการภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่สำคัญของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ เพื่อบริหารจัดการการปล่อยก๊าซมีเทนในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการสนับสนุนปฏิญญาสากลเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน และความตกลงปารีส ในการลดภาวะโลกร้อน

Comment : ปตท.สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมีเทน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ