ปฏิรูปพลังงานเดินตามโรดแมป สปท.ตั้ง คุรุจิต เป็นประธานกรรมาธิการพลังงาน

10/11/2015 | 2872 | Tags : สปท. คุรุจิต

ปฏิรูปพลังงานเดินตามโรดแมป สปท.ตั้ง คุรุจิต เป็นประธานกรรมาธิการ

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ที่มี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ เป็นประธาน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสปท.ทั้ง11คณะ โดยในส่วนของ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ได้มีการตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน

ทั้งนี้ ในส่วนของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คาดว่า นายคุรุจิต จะเข้ามาสานต่องานปฏิรูปที่ทาง สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ได้ดำเนินการไว้  เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่ง การทำงานน่าจะเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เพราะนายคุรุจิต เองเคยเป็นปลัดกระทรวงพลังงานมาก่อนที่รู้ขั้นตอนระเบียบราชการเป็นอย่างดี และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อีกทั้งการปฏิรูปพลังงานคราวนี้ ในสปท. ไม่ได้มีตัวแทนจากกลุ่มคัดค้านที่มีชุดความคิดที่ตรงข้ามกับกระทรวงพลังงาน เข้ามาร่วมในคณะกรรมาธิการด้วย


สำหรับข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปพลังงาน ของสปช. ที่ทางสปท.จะเข้ามารับช่วงต่อมีทั้งหมด18ประเด็นข้อเสนอ โดยแบ่งออกเป็น8แนวทางที่สำคัญได้แก่

1.ปฏิรูประบบราคาเชื้อเพลิงและกองทุนน้ำมัน เพื่อการแข่งขันเสรี ในราคาที่เป็นธรรม,
2.ลดการผูกขาดในกิจการไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมันตลอดสายการผลิต.ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ,
3.ให้ประชาชนและชุมชน ติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองอย่างเสรีและขายส่วนที่เหลือเข้าระบบในราคาเป็นธรรม
4.ให้มีผู้แทนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นกรรมการ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับกิจการพลังงาน
,วางแผนการใช้เชื้อเพลิง พัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า,จัดตั้งและบริหาร ศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ

5.ให้ชุมชนร่วมบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดตั้งกองทุนพลังงานเพื่อสังคม

6.ปฏิรูปกฏระเบียบและโครงสร้างหน่วยงานราชการในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานชีวภาพ
7.ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในกลุ่มประชาคมอาเซียนและภูมิภาคข้างเคียงและเป็นตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า

8.ส่งเสริมการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย  -Energy24hours


Comment : ปฏิรูปพลังงานเดินตามโรดแมป สปท.ตั้ง คุรุจิต เป็นประธานกรรมาธิการพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ