สนพ.คาดปี2559ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูง เปิดตัวโครงการ"รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" ปลุกกระแสคนไทยกว่า 60 ล้านคน มาร่วมเป็นทีมชาติประหยัดพลังงาน


สนพ.คาดปี2559ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูง เปิดตัวโครงการ"รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" ปลุกกระแสคนไทยกว่า 60 ล้านคน มาร่วมเป็นทีมชาติประหยัดพลังงาน 

        นาย ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าในปี2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด หรือ พีค จะอยู่ที่ 28,500 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี2558ประมาณ 1,000-1,200 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ระบุว่า สภาพอากาศปีหน้าจะร้อนจัดและร้อนเร็วกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงานล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน ได้มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยเผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานในกิจวัตรประจำวัน คือ ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ ปลดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน และ ปรับแอร์ที่อุณหภูมิ 25 ? 26 องศา แต่ยังไม่เพียงพอกับสถานการณ์ที่ยังคงมีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในปี 2559 สภาพอากาศจะร้อนจัดและมาเร็วกว่าทุกปี ความต้องการใช้ไฟฟ้าในปีหน้าอาจปรับสูงขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ ดังนั้น สนพ. จึงได้เดินหน้าเพิ่มความเข้มข้นเรื่องการรณรงค์ประหยัดพลังงาน เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยได้ร่วมกันลดใช้พลังงาน ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานแล้วเกิดความคุ้มค่าจริง

สำหรับการเปิดตัวโครงการการเผยแพร่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แคมเปญ "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้ใน 2 เทคโนโลยี คือ 1) หลอดไฟ LED ฉลากเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 85% (เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ขนาดเท่ากัน) ใช้พลังงานน้อย เพราะแปลงไฟฟ้าเป็นแสงสว่างโดยตรง มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างสูง อายุการใช้งานนานกว่า 15,000 ชั่วโมง 2) เครื่องปรับอากาศ ฉลากเบอร์ 5 ที่ผ่านการทดสอบแบบ SEER ประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30% (เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศแบบ FIXED SPEED) รักษาอุณหภูมิได้คงที่ เย็นเร็วทันใจ  ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาของทั้ง 2 เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทั้งด้านอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนา ในหัวข้อ "การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า" นำโดย     ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, นายสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า, นายพลพัฒน์ อัศวะประภา ผู้แทนภาค SME, คุณวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ ผู้แทนภาคสื่อสารมวลชน  และดำเนินรายการโดย คุณสุทธิพงษ์ ทัดพิทักษ์กุล (ฮาร์ท)  

        นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการฯ เกิดเป็นเทรนด์ใหม่ของการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อ เปลี่ยนมาใช้ และบอกต่อ ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงได้ทำการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" โดยนำความภาคภูมิใจของคำว่า "ทีมชาติ" มาปลุกกระแสสร้างความสนใจ โน้มน้าว ให้ประชาชนหันมาสนใจร่วมประหยัดพลังงานและนำโค้ชอ๊อต-เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และทุกสาขาอาชีพทั้งภาครัฐ ธุรกิจ และประชาชนทั่วไป มากล่าวถึงความภาคภูมิใจ เกียรติยศ และเชิญชวนให้เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟแบบ LED และเลือกเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ที่มีค่า SEER สูง ภายใต้ สโลแกน "รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์"

Comment : สนพ.คาดปี2559ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูง เปิดตัวโครงการ"รวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์" ปลุกกระแสคนไทยกว่า 60 ล้านคน มาร่วมเป็นทีมชาติประหยัดพลังงาน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ