ข้อคิดจาก ป.อ.ปยุตโต

10/09/2014 | 3208 | Tags : ข้อคิด

สันโดษทำให้เราสุขง่ายด้วยวัตถุเพียงเล็กน้อย

เราก็เอาเวลา แรงงาน ความคิด

เท่าที่เรามี ไปทุ่มเท อุทิศ

ให้กับการปฏิบัติกิจหน้าที่ของตน

การพัฒนาชาติก็ประสบความสำเร็จ

สันโดษ จึงมาอุดหนุนงานพัฒนา


ป.ป.ปยุตโต

Comment : ข้อคิดจาก ป.อ.ปยุตโต
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ